• หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น
 • เพลินจิต
 • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
สุขภาพและความสวย

รู้ทัน.....ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19

วันที่เผยแพร่: 18 พ.ค. 64

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “Covid-19” ได้สร้างความเสียหาย และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ และสร้าง New Normal ต่างๆ มากมาย เพื่อปรับตัวให้พร้อมรับกับสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันเราจะได้รับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องและรักษาโรค Covid-19 ซึ่งเริ่มมีการนำเข้ามาในประเทศไทย บ้างแล้ว ดังนั้นเราจึงควรมาทำความรู้จักวัคซีนของบริษัทต่างๆ รวมทั้งหลักการปฎิบัติตัวทั้งก่อนเข้ารับการฉีด – และหลังเข้ารับ การฉีดวัคซีน ทางแอดมิน เพลินจิต ตามติดชีวิตอินเทรนด์ ได้รวบรวมข้อมูลสรุปมาให้ทุกท่าน ได้ศึกษาและทำความเข้าใจควบคู่กันไป ดังต่อไปนี้นะคะ

1. ชนิดของวัคซีน Covid-19
วัคซีน Covid 2019 ที่มีใช้กันอยู่ทั่วโลก มาจากหลากหลายบริษัท แต่สำหรับในประเทศไทยเรา ตัวที่นำเข้ามาฉีดจะเป็น AstraZeneca และ Sinovac ค่ะ เราได้นำข้อมูลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีนมาให้ทุกท่านได้พิจารณาดังนี้

2. การเตรียมตัวฉีดวัคซีน COVID-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง

 • ไม่ควรฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมกับวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงได้
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นแพทย์แนะนำให้หยุด เพื่อให้ได้ผลที่ดีจากการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกง่าย ต้องแจ้งแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกวิธี
 • สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ยา หรือแพ้ยาหลายชนิด ต้องแจ้งแพทย์ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน
 • กรณีมีไข้หรือไม่สบาย ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 • ผู้มีโรคประจำตัว หากรับประทานยา ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

3. การรับมือผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
โดยหลักการแล้ว วัคซีนจะทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้รู้จักกับเชื้อโรคล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย มีไข้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันกำลังถูกกระตุ้นจากวัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

อาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19
1. มีไข้
2. ปวดเมื่อยตามตัว
3. ปวด หรือระคายเคืองในตำแหน่งที่ฉีด
4. หากเกิดผลข้างเคียง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในเข็มที่สองก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อย
5. อาการแพ้วัคซีน อาจเกิดได้แต่น้อยมากคือน้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 คนที่ฉีด

ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19
1. วัคซีนจะเริ่มได้ผลอย่างน้อยต้อง 2 อาทิตย์หลังจากได้รับเข็มที่หนึ่ง แต่จะได้ผลเพียง 50% และหลังจากฉีดเข็มที่สองอย่างน้อย  1 อาทิตย์ จึงจะได้ผลสูงสุดตามผลการวิจัยของแต่ละวัคซีน
2. ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สอง จึงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลวิจัยของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

คำแนะนำจากแพทย์
ประชาชนส่วนใหญ่ควรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนก็ไม่ควรประมาทต่อการติดชื้อ และยังต้องรักษามาตรการ โดยสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของตัวเองในกรณีที่วัคซีนยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ และป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตด้วย