ประกันไข้เลือดออก
ประกันสู้ยุง Happy Fighter ตรวจเจอไข้เลือดออกจ่ายสูงสุด 100,000 บาท*
ซื้อวันนี้รับเครดิตเงินคืน 5 % เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

รับเครดิตเงินคืน 5%** เมื่อซื้อ ประกันสู้ยุง Happy Fighter

โดยไทยประกันภัย และชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง*

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

กรณีตรวจเจอโรคไข้เลือดออกครั้งแรก

จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทันที ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

50,000

70,000

100,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี

290 บาท

390 บาท

490 บาท

 

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ไทยประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขรายการ

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 5%

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อและชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่าไม่ร่วมรายการ) ผ่านลิงค์ https://pchangonline.thaiins.com/krungsriconsumer/dengue เท่านั้น

 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่าย โดยจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันที่ทำรายการ

 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 • ผู้เอาประกันภัย อายุ 1 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำประกันภัย

 • สามารถซื้อประกันภัยได้ทุกอาชีพ

 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน

 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับและยังมิได้รักษาให้หายขาด

 • ไม่คุ้มครองการตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 • จำกัดการซื้อ 2 กรมธรรม์ ต่อ 1 คนเท่านั้น

 • ขณะซื้อกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องมี Passport

 • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้

 • ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อไทยประกันภัย โทร. 02-613-0123