ประกันอื่นๆ

ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ จ่ายสั้น 4 ปี*

ซื้อวันนี้! รับเครดิตเงิน 1,500 บาท ตามเงื่อนไข**

24 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

รับทันที! เครดิตเงินคืน 1,500 บาท** เมื่อซื้อแผนประกัน “พรูแวลู เซฟวิงส์ 12/4” 

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก ที่มีการชำระเบี้ยแบบรายปี ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์

 

ซื้อประกันออนไลน์ คลิกที่นี่ 

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง*

 ผลประโยชน์เสียชีวิตทุกกรณี ปีที่ 1: 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 ปีที่ 2: 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 ปีที่ 3: 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 ปีที่ 4-12: 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 เงินคืนระหว่างสัญญา

 เงินคืนทุก 2 ปี 

สูงสุด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 เงินคืนเมื่อครบสัญญา 415% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 รวมเงินคืนตลอดสัญญา  445% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

*เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กำหนด ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

**สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแผนประกันพรูแวลู เซฟวิงส์ 12/4 ตามเงื่อนไข และชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่าไม่ร่วมรายการ) ผ่านลิงค์ที่กำหนดภายใน 24 พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65 เท่านั้น

 

เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพรูเด็นเชียลประกันชีวิต โทร. 1621

เงื่อนไขรายการ

**เงื่อนไขรายการเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแผนประกัน พรูแวลู เซฟวิงส์ 12/4 สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก ที่มีการชำระเบี้ยแบบรายปีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า ไม่ร่วมรายการ) ผ่านเว็บไซต์ https://campaign.prudential.co.th/ecommerce/aycap/pruvaluesavings124 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน 1,500 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันที่ทำรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • รับประกันภัยโดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้  
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพรูเด็นเชียลประกันชีวิต โทร. 1621
 • บัตรเครดิตฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัย 

 • อายุรับประกันภัย 20-55 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 12 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 – 200,000 บาท
 • อัตราเบี้ยประกันภัย 970 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และเท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี