• หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น
 • เพลินจิต
ประกันมะเร็ง/โรคร้ายแรง

จ่ายหลักร้อยต่อปี คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ*

ซื้อวันนี้! รับเครดิตเงินคืน 10% ตามเงื่อนไข**

01 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

รับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อซื้อแผนประกัน “พรูคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ”

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อการทำรายการ)

 

ซื้อประกันออนไลน์ คลิกที่นี่ 

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง*

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

 ผลประโยชน์การเสียชีวิตทุกกรณี

 50,000

50,000

50,000

50,000

 ผลประโยชน์แบบเงินก้อน เมื่อตรวพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม*

50,000

150,000

250,000

500,000

 ผลประโยชน์แบบเงินก้อน เมื่อตรวพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม*

100,000

300,000

500,000

1,000,000

*เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กำหนด ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

**สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแผนประกันพรูคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ และชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่าไม่ร่วมรายการ) ผ่านลิงค์ที่กำหนด

 

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพรูเด็นเชียลประกันชีวิต โทร. 1621

เงื่อนไขรายการ

**เงื่อนไขรายการเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแผนประกัน และชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า ไม่ร่วมรายการ) ผ่านเว็บไซต์ https://campaign.prudential.co.th/ecommerce/aycap/pruallstagecancer เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่าย โดยจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันที่ทำรายการ
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อการทำรายการ (เซลล์สลิป)
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • รับประกันภัยโดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพรูเด็นเชียลประกันชีวิต โทร. 1621
 • บัตรเครดิตฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 20-64 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ1 ฉบับ
 • เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) สำหรับการป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน เก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกันภัย