• หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น
 • เพลินจิต
 • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ประกันเดินทาง

ซื้อประกันเดินทาง MSIG ผ่านกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้แล้ววันนี้!

คุ้ม 2 ต่อ เครดิตเงินคืน + Starbucks e-Coupon*

01 ม.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

คุ้ม 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ผ่านลิงค์ที่กำหนด และชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

ต่อ 1 - รับเครดิตเงินคืนทันที สูงสุด 10%* [ต่อเซลล์สลิป/การทำรายการ]

เบี้ยประกันภัย

ต่อเซลล์สลิป / การทำรายการ

รับเครดิตเงินคืน*

ทุก 500 บาท

50 บาท

 

ต่อ 2 - รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาท** [ต่อท่าน/ผู้เดินทาง]

**สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการกับทาง บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เท่านั้น 

-รายเที่ยว-

เบี้ยประกันภัย/ท่าน

รับ Starbucks e-Coupon**

600 - 1,199 บาท

100 บาท

1,000 บาทขึ้นไป

200 บาท

-รายปี-

เบี้ยประกันภัย/ท่าน

รับ Starbucks e-Coupon**

3,750 บาทขึ้นไป

400 บาท

5,800 บาทขึ้นไป

500 บาท

8,200 บาทขึ้นไป

600 บาท

 

ท่องเที่ยวต่างประเทศอุ่นใจ มั่นใจได้ด้วยการดูแลชั้นดีจาก MSIG***

 • ค่ารักษาพยาบาลยามบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย สูงสุด 5 ล้านบาท (รักษาตัวแบบผู้ป่วยในไม่ต้องสำรองจ่าย)
 • MSIG Assist บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ทั่วโลก (ฟรี W-Fi Calling จากต่างประเทศใน App SpeeDi)
 • คุ้มครอง เที่ยวบินล่าช้า / กระเป๋าเสียหาย
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

 

***รับประกันภัยโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เงื่อนไขการรับประกันภัย และความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02-007-9045

เงื่อนไขรายการ

*เงื่อนไขรายการเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ไม่ร่วมรายการ) ผ่านลิงค์ https://psmart.msig-thai.com/krungsriconsumer/travel เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่าย โดยจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากทำรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บัตรเครดิตฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของบริษัทประกันภัย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย กรุณาติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง

 

**เงื่อนไขการรับ Starbucks e-Coupon

 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการกับทาง บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  เท่านั้น โดยแบบสอบถามจะจัดส่งให้ทาง SMS ภายในเวลา 30 วัน หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด และหลังจากทำแบบสอบถามสมบูรณ์ Starbucks e-Coupon จะจัดส่งให้ทาง SMS ภายใน 1 วันทำการ  (SMS จะจัดส่งให้ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรก กรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 1 ท่านต่อการทำรายการ)  
 • การมอบ Starbucks e-Coupon ดำเนินการโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการมอบ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-007-9045

 

***เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) กำหนด
 • ประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy รับประกันภัยโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ติดต่อ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  โทร. 02-007-9045