• หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น
 • เพลินจิต
ประกันแพ้วัคซีน

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด โดสไหนก็มั่นใจ!

คุ้มครองจัดเต็ม พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

16 ก.ย. 64 - 31 ธ.ค. 65

รับเครดิตเงินคืน 5%** เมื่อซื้อประกันภัยสำหรับการแพ้วัคซีน COVID-19*

โดยทิพยประกันภัย และชำระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง*

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สูงสุด 100,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สูงสุด 30,000 บาท/ระยะเวลาเอาประกันภัย

 

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ทิพยประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขรายการ

**เงื่อนไขรายการเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อและชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ไม่ร่วมรายการ) ผ่านลิงค์ https://affinity.tipinsure.com/Product/affinity/uchoose/PH_VACCINE  เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่าย โดยจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันที่ทำรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน 1 เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการ รับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยให้ความคุ้มครอง 1 โดส (ความคุ้มครองวัคซีน 1 เข็ม) ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาการฉีดวัคซีน
 • ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย
 • รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้
 • ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทิพยประกันภัย โทร. 1736