จุดเด่นแผนประกันสุขภาพ
ic-hs-boy
หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนอน รพ.
จากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส
ic-hs-doc
คุ้มยิ่งกว่า
ด้วยวงเงินสุขภาพ และความคุ้มครองประกันชีวิต
ic-hs-medical
คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด
1,800 บาท (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
ic-hs-computer-money
เพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า
สำหรับการตรวจเอ็กซเรย์และแล็บ** กรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 3,600 บาท
ic-hs-bed
ค่าห้องสูงสุด 2,500 บาท
เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ On top เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่ สูงสุด 150,000 บาท (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ic-hs-tax
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี
(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
แผนประกันสุขภาพแฮปปี้ เฮลธ์ แคร์ (แบบมีจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก)

คุ้มครอง Top up หมดกังวลเมื่อค่ารักษาจากสวัสดิการไม่เพียงพอ

ic-happy-heart-plan-1
แฮปปี้ 1
เบี้ยประกันเริ่มต้น 9,132 บาท
(ราคาค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศและอายุ)
รวมความคุ้มครองสูงสุด
260,000 บาท
icon-coverage
ความคุ้มครองชีวิต 95,000 บาท
icon-ipd
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 70,000 บาท
icon-opd
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1,200 บาท
ic-happy-heart-plan-2
แฮปปี้ 2
เบี้ยประกันเริ่มต้น 10,955 บาท
(ราคาค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศและอายุ)
รวมความคุ้มครองสูงสุด
375,000 บาท
icon-coverage
ความคุ้มครองชีวิต 95,000 บาท
icon-ipd
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 90,000 บาท
icon-opd
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1,600 บาท
ic-happy-heart-plan-3
แฮปปี้ 3
เบี้ยประกันเริ่มต้น 12,765 บาท
(ราคาค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศและอายุ)
รวมความคุ้มครองสูงสุด
625,000 บาท
icon-coverage
ความคุ้มครองชีวิต 95,000 บาท
icon-ipd
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 150,000 บาท
icon-opd
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1,800 บาท
หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
icon-contact-us ปรึกษาเจ้าหน้าที่